skip to Main Content

Thạc sĩ Lê Anh Tuấn giao lưu với chương trình FM Kết nối trên kênh phát thanh Joy FM của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình phát sóng vào 17h45p ngày 1/7/2023.

Mời quý vị và các bạn nghe lại nội dung của chương trình:

Back To Top