skip to Main Content

Anh Lê Anh Tuấn là một doanh nhân thế hệ 7x có gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối, bán lẻ và truyền thông.

Sau những thay đổi trong công việc, đến nay, Anh đã có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp, giáo dục trải nghiệm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội và cả nước.

Vơi mong muốn được góp phần vào việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, Anh đã nghiên cứu và xây dựng được gần 30 mô hình mới trong lĩnh vực giáo dục trải nghiệm, giáo dục hướng nghiệp, như: Trải nghiệm làm nông dân, Trải nghiệm Học từ thiên nhiên, Trải nghiệm Văn hoá dân tộc Việt Nam, Mùa hè quân ngũ, Trại hè Quân đội song ngữ, Trại hè Cảnh sát cơ động, Nhạc kịch hướng nghiệp, Bản đồ hướng nghiệp, Trải nghiệm giảng đường, Cẩm nang hướng nghiệp toàn diện cho học sinh – sinh viên, Chuỗi chương trình Tư vấn Hướng nghiệp – Việc làm – Khởi nghiệp “CAREER TRIP”…

Các mô hình đã đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả và đang được triển khai trên cả nước, qua đó trực tiếp tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tạo môi trường trải nghiệm thực tế cho hàng chục nghìn học sinh, sinh viên mỗi năm.

Back To Top