skip to Main Content
#76 – Tập huấn Kỹ năng viết CV và Trả lời phỏng vấn tuyển dụng tại CĐ Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

#76 – Tập huấn Kỹ năng viết CV và Trả lời phỏng vấn tuyển dụng tại CĐ Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Career Trip 2023 Tập huấn cho gần 300 bạn Tân sinh viên Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ - Bắc Ninh với chủ đề “BẢN ĐỒ HƯỚNG NGHIỆP CHO GEN Z” sáng ngày 23/8/2023 tại Bắc Ninh. TÂN SINH VIÊN…

Xem thêm
Back To Top